02-09-2018 – PDF – EUROU17 2018 – Match #04 – Italy x Andorra